Parodisten der "Fidelitas" Uedem

subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

De Fitzentour


Parodistenschweine
1) Et was kort vörr sööwe, dor stohn min Fräuken op,
  se keek üüt de Rutt herütt, on streek min öwer de Kopp.
  Luurt doch es nor bütte, die Sonn die schint on lacht,
  Mann dat mot das Fruchjohr sin, nouw kikt doch wat en Pracht. Jaaa...
   
  Komm mein liebes Schätzchen, weij fahre met de Fitz,
  ek trekk min die Breijbox aan, dor suus ek näs ernen Blitz.
  Komm mein liebes Schätzchen, weij fahren in den Bos,
  dor maake weij en Picknick, dann get et rechteg los. Jaaa...
   
2) Erpeleschlaat on Eikes hadde weij dorbeij,
  on et was so moj wie frugger beij de Freijereij.
  On weij däje schmuse, on noch en beche mehr,
  merr dann sääj se komm hör op, weij modde noch wat wier. Jaaa...

 

 
 
Komm mein liebes Schätzchen, weij fahre met de Fitz,
 
trekkt ouw gau die Box werr aan, on schwengt ouw in de Sitz.
 
Komm mein liebes Schätzchen, weij fahre noch en Stöck,
 
dat es förr de Kreislauf gut, on ok förr ouwe Röck. Jaaa...
   
3) Näwen de Brukse Ley bes nor ßanten an de Rhin,
  äfkes förr en Wälzerke in´t Kermeszält noch drin.
  On dann - noch ernen Tango, on en paar Pöches Bier,
  Rebbes on en Wörske, dann fuhre weij werr wier. Jaaa...
   
 
Komm mein liebes Schätzchen, nouw wört et langsam Tit,
 
dörr de Maienbomßen Bos, dat es jo nit merr wit.
 
Komm mein liebes Schätzchen, nouw makt min gen Gedüj,
 
komm mein liebes Schätzchen, sägt blooß nit geij wast müj. Näää...
   
4) Näwende Fäldse Buure, ohne erne Stop,
  knäjde weij met Tägewend de Mörlenberg herop,
  blooß noch en paar Meterkes, met allerleßte Kraft,
  twee drij klerne Trääjkes, du hawweij et geschafft. Jaaa...
   
  Komm mein liebes Schätzchen, dän Räst get van alleen,
  ek hat Blooren an de Kont, on Krämp in beide Been.
  Fitzen in de Kälder, de Trapp herop on du,
  ek fiel in et Bettche on miek de Oogen tu,
  ek fiel in et Bettche - on miek de Oogen tu. - uh!-
   
  (On dann koom de nächste Märge...):
   
5) Et was kort vörr sööwe, dor stohn min Fräuken op,
  se keek üt de Rutt herütt, on streek min öwer de Kopp.
  Luurt doch es nor bütte, die Sonn die schint on lacht,
  Mann dat mot das Fruchjohr sin,
  nouw kikt doch wat en Pracht. Jaaa...
   
  Komm mein liebes Schätzchen, weij fahre met de Fitz,
  ek trekk min die Breijbox aan, dor suus ek näs ernen Blitz.
  Ek sääj liebes Schätzchen, hört op met das Gedrüß,
  kösst min doch dat Bätz-ke, vandag dor blief ek tüss,
  kösst min doch dat Bätz-ke - vandag dor blief ek tüss - tschüß !

 

 

Seitenanfang | Kontakt | Impressum | ©2005 Parodisten Uedem